Управување со проекти

Тим од искусни проектни лидери кои зад себе имаат стотици реализирани инфраструктурни проекти Ви стојат на располагање во успешна реализација на Вашите инвестициски проекти.

Преведувачки услуги

Тим од 30 одбрани квалитетни преведувачи Ви овозможуваат брз и квалитетен превод од сите јазици со судска заверка. Секој испорачан материјал е соодветно лекториран и проверен.

Интернет маркетинг

Тим од Digital marketing експерти кои имаат зад себе стотици успешни маркетинг стратегии, Ви стојат на располагање за ефективна промоција на Вашиот бизнис на интернет и социјалните мрежи.

Сметководствени услуги

Тим од лиценцирани сметководители и ревизори со персонален пристап се грижат за Вашето деловно работење.

Организација на настани

Тим од искусни Event менаџери со бројни реализирани меѓународни и национални конференции, културни и едукативни семинари, Ви стојат на располагање за промоција на Вашите идеи.