Обука за Управување со проекти
Обука за млад менаџер
Обука за лидери средношколци
Дигитална писменост за деца и млади

Сертификат

Проектен менаџмент во пракса

Проектен циклус според PMBOOK

Вклучување во реализација на проект

Сертификат

Поставување цели; управување со време; мотивација

Комуникациски вештини и вештини на преговарање

Бизнис план

Сертификат

Лидерски вештини

Мотивација и самодоверба

Комуникациски вештини

Сертификат

Блогирање

Веб дизајн

Видео едиција

Социјални мрежи

Презентациски вештини